Bodil Bøe Bettum

- Vær en motivator for arbeidet og en som heier på de gode resultatene. Vær en som ser seier også i de bittesmå forbedringene, sier enhetslederen ved Nes sykehjem i Tønsberg. Hun har gode erfaringer med pasientsikkerhetsvisitter.

Stilling: Enhetsleder for Nes sykehjem i Tønsberg kommune

Utdanningsbakgrunn: Bachelor of management med fordypning i helseledelse (BI)

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- Det som inspirerer meg er å få lov til å være med i å påvirke utviklingen av dagens og morgendagens eldreomsorg. Jeg er opptatt av at vi ikke skal stå stille i eldreomsorgen, men heller være fremoverlent og stadig arbeide for å forbedre oss. Jeg er ydmyk over å få jobbe med eldre og gi dem en verdig alderdom som virkelig skal være meningsfull. De eldre fortjener det beste, og det skal vi hele tiden jobbe for at de får!

Jeg blir inspirert av å få lov til å være med å forbedre noe og jeg blir motivert av å jobbe sammen med andre engasjerte kollegaer. Det å få lov til å sette kvalitet på dagsorden og fylle de eldres hverdag med godt innhold gir meg energi!

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle?

- Det er interessant at fall og legemidler raskest dukker opp som temaer når man prater om pasientskader og nesten-skader. Dette er områder som absolutt er verd å jobbe enda mer systematisk forebyggende med, og det kan redusere skader og nesten-skader til et minimum. Både ansatte og oss ledere kjenner at det er utrolig gøy å jobbe så fagrettet som tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet oppfordrer til.

I tillegg viser det seg at flere små forbedringsområder dukker opp gjennom å ha fokus på pasientsikkerhet og forbedringsarbeid og jo mer man prater om dette temaet. Det kan være så lite og enkelt som at man mangler en nedskrevet rutine eller prosedyre som etterspørres og derfor faller på plass, til gode systemer for avvikshåndtering og behandling av avvik som forbedres.

Ledere har i høyeste grad en viktig funksjon innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Ledere må være med på å legge en forventning og nysgjerrighet på at vi alle kan forbedre oss og etterspørre resultater. Forbedringsarbeid er viktig og jeg mener at det er riktig å skynde seg sakte. Så lenge man er underveis og i riktig retning må man fremsnakke det, heller enn å fokusere på at vi burde fått til så mye mer. Det er viktig for en leder å være engasjert, men ha folkene med seg og ikke løpe fra dem.

Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

  • Være interessert i pasientsikkerhet
  • Være engasjert i pasientsikkerhet
  • Være nysgjerrig og etterspørre resultater
  • Være en motivator for arbeidet
  • Være med på å legge til rette for arbeidet med pasientsikkerhet
  • Være en som heier på de gode resultatene
  • Være en som ser pasientsikkerhet som et fellesansvar i alle ledd
  • Være en som ser seier også i de bittesmå forbedringene!

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak?

- Tønsberg kommune gjennomfører pasientsikkerhetsvisitter, og dette oppleves som utrolig flott for alle involverte parter. Det synliggjøres at man er opptatt av pasientsikkerhet i alle ledd i kommunen, det viser en nysgjerrighet på hva de ansatte selv mener er utfordringer som kan tas tak i, og det forventes tiltak og forbedringer i etterkant av visittene på temaer som de ansatte selv har valgt å ønske å forbedre.

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

- Ha selv tro på arbeidet, finn din måte å være en motivator for de ansatte og etterspør resultater.