Elin Haug Nygård

- Det å lede ansatte til å alltid gjøre sitt beste og alltid tenke på forbedringer, er helt klart en av mine største oppgaver, sier daglig leder ved Oppsalhjemmet. Les hennes tips om blant annet å ha pasientsikkerhet på dagsordenen på alle ledermøter.

Stilling: Daglig leder Oppsalhjemmet, Norlandia

Utdanningsbakgrunn: Sykepleier, embetseksamen i sykepleievitenskap som tilsvarer master. Forskning og ledelse.

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- Det å lykkes med forbedringsarbeid og at ansatte inspireres av meg og ildsjeler om pasientsikkerhet er en inspirator for å jobbe videre.

Pasientsikkerhet er svært viktig. Vi jobber for pasientene, og å sikre at feil og skade minimaliseres er en svært viktig del av min og andres jobb i helsevesenet. Å lede en bedrift med så høyt engasjement om pasientsikkerhet inspirerer meg, og det å få andre virksomheter interessert i det man gjør er inspirasjon i seg selv. Det å vise at vi får til noe er viktig. Målingene som gjøres innen pasientsikkerhetsprogrammet gir inspirasjon til å fortsette. De viser hvor vi er på vei, om vi må skifte retning eller fortsette en annen vei.

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle?

- Nesten-skader skjer ofte. Det kan være fall, medisinfeil eller andre ting som kan skade pasientene. Jeg ser at dersom man hele tiden jobber med forbedringer kan vi redusere feil, nesten-feil og skade. Alle våre pasienter er i «våre» hender, det er vi som kan sikre og forsøke å hindre pasientskader. Beboere ved sykehjem er sårbare for feil. Det å lede ansatte til å alltid gjøre sitt beste og alltid tenke på forbedringer er helt klart en av mine største oppgaver.

Pasientsikkerhet handler også om å ta pasienten på alvor og finne ut hva som er viktig for den enkelte. Jeg har sjelden vært pasient selv, men jeg har vært pårørende og kjenner helsevesenet fra den siden også, så jeg vet hva forebygging av skader kan gjøre med opplevelsen av trygghet. Noe av dette har nok formet meg som leder.

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

- Det å være engasjert er en viktig rolle i min jobb som daglig leder. Det å ha pasientsikkerhet på dagsorden på ledermøter gjør at vi får et fokus på pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet er på dagsorden når vi sender ut nyhetsbrev. Selv deltar jeg i prosjektene som handler om pasientsikkerhet, og jeg er klar over at jeg er rollemodell og at alt jeg gjør, sier og viser i praksis påvirker pasientsikkerheten.

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak?

- Jeg gjennomfører pasientsikkerhetsvisitter ved Oppsalhjemmet.

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

- Start opp. Bruk pasientsikkerhetsprogrammet – det får man mye gratis, som tiltakspakker, målinger, osv. Pasientsikkerhet handler om å forbedre praksis. Det å få til resultater og motiverte ildsjeler skaper motivasjon og gir mening med arbeidet som gjøres. La de ansatte som har ønske om å jobbe med prosjekter få lov. Slipp de ansatte frem. Det skaper resultater.