Elin Molvær Dybvik

- Ikke gap over for mange og for store prosjekter samtidig. Lær opp de ansatte i forbedringsarbeid, råder seksjonslederen på Ålesund sjukehus. Les mer om erfaringene hennes og den travle kvelden det nesten glapp med en sepsispasient.

Stilling: Seksjonsleder ved akuttmottaket på Ålesund sjukehus

Utdanningsbakgrunn: Sykepleier

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- Målet er at pasientene våre skal få et best mulig møte med akuttmottaket. Ansatte skal ha det samme fokuset på faglig kunnskap og profesjonalitet, og hele tiden tenke på hva som kan gjøres bedre for pasientene våre. Vi har ofte høy aktivitet og da er det desto viktigere å huske på de riktige tiltakene. Metodikken i forbedringsarbeidet er enkel og genial, og ved å bruke innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet får en gode ideer og tips til pasientsikkerhetsarbeid.

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle?

- Våren 2015 hadde vi en episode der en 71 år gammel pasient ble innlagt med mistanke om urinveisinfeksjon. Hun ble ventende to timer før triagering. Det var mange pasienter i mottaket i det aktuelle tidsrommet, og arbeidspresset var stort. Det var flere som passerte pasienten i gangen der hun lå i påvente av tilsyn.

Pasienten hadde feber, rask puls og lavt blodtrykk. Det tok ytterligere halvannen time før antibiotika ble gitt. Pasienten viste seg å ha sepsis. Vedkommende ble etter hvert overflyttet intensivavdelingen, og responderte bra på behandlingen.

Det gikk bra med pasienten, men kasuistikken var en vekker for oss som arbeider i mottak, og vi bestemte oss for å se nærmere på hvordan vi behandler våre sepsispasienter. Selv om det var en travel kveld i akuttmottaket var det kanskje systemet heller enn enkeltpersoner som sviktet.

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

- En av grunnene til at jeg jobber som seksjonsleder er faktisk muligheten en har til å kunne oppnå endringer og forbedringer i seksjonen. Helseforetakene er store organisasjoner, men likevel mener jeg at alle ledere på ulike nivå har mulighet til å kunne jobbe med pasientsikkerhet.

I min seksjon prøver jeg å konkretisere tiltakene, og jeg tror det er viktig med klare målsettinger og tydeliggjøring av hvorfor vi gjør de tiltakene vi gjør. Da gir det mening for de som utfører arbeidet, og fører til bedring av pasientsikkerheten.

- Har du gjennomført et av pasientsikkerhetsprogrammets ledelsestiltak?

- Vi har hatt pasientsikkerhetsvisitter og jeg har tatt nordisk forbedringsagentutdannelse. Vi har også hatt klinisk forbedringsprosjekt på tidlig oppdagelse og behandling av sepsis, og vært nasjonal pilot på det nye innsatsområdet.

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

- Ikke gap over for mange og for store prosjekter samtidig. Husk at ting tar tid. Lær opp de ansatte i forbedringsarbeid, og ikke mist motet om du ikke lykkes første gangen – da endrer du strategi og prøver på nytt.