Martin C. Veland

- Jeg blir inspirert av å se etter nye løsninger og finne dem. Min erfaring er at håndtering og systematisk gjennomgang av uønskede hendelser åpner for refleksjon, læring og endring, sier klinikksjefen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Stilling: Klinikksjef, Psykiatrisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Utdanningsbakgrunn: Nasjonalt topplederprogram, Strategisk ledelse, Master i psykososialt arbeid, sykepleier.

- Hva inspirerer deg og hvorfor engasjerer du deg i arbeid med pasientsikkerhet?

- Jeg blir inspirert av å se etter nye løsninger og finne dem. Jeg engasjerer meg i arbeid med pasientsikkerhet fordi jeg er opptatt av kvalitet. Brudd på pasientsikkerheten handler ofte om at man ikke har levert den kvaliteten vi har sagt vi skal levere.

- Har du opplevd en pasientskade eller nesten-skade som har formet ditt syn på lederens ansvar og rolle?

- Jeg har som mange andre erfart at vi har manglet alternativer som kan forebygge bruk av tvangsmidler. Tradisjonelt har det i liten grad blitt stilt spørsmål som har til hensikt å avdekke mulige alternative løsninger: «Hvilke alternativer hadde vi egentlig?», «Var det noe vi kunne gjort, som ville ført til at man unngikk tvang?»

Selv om det er svært krevende tror jeg at ledere som er tydelige på sine forventinger om forbedring, selv når det er åpenbart at ansatte har gjort sitt beste, har de beste forutsetningene for å skape endring. Da er det etter min mening lederens ansvar å legge til rette for at det beste man kan blir enda bedre, og tørre å forvente dette.

- Hvordan kan du i din posisjon påvirke pasientsikkerheten direkte?

- Ved å formidle ønsket om endring, bemerke endringen og legge til rette for at positive endringer opprettholdes.

- Hva er dine beste råd til andre ledere i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet?

- Mitt beste råd er å være opptatt av det og holde fokus på det. Det er mye man som leder er opptatt med, og det er ofte vanskelig å snakke om kvalitet og pasientsikkerhet når det koker over i aktivitet og travelhet. Man bør legge til rette for en kultur som ønsker å lære av sine feil. Man bør derfor legge til rette for at feil kan belyses og rapporteres slik at det kan tas tak i og gjennomgås. Min erfaring er at håndtering og systematisk gjennomgang av uønskede hendelser åpner for refleksjon, læring og endring.