Er du deltaker i et forbedringsteam som har lagret data i Extranet? Da bør du sørge for at dere laster ned dataene deres fra databasen innen 14. september 2020.

Avvikling av Extranet i 2020

Databasen Extranet blir avviklet 14. september 2020.

Norsk Helsenett legger ned databasen 14. september, og brukerne må derfor hente ut data innen denne datoen.

Hent ut egne data fra Extranet

Frem til 14. september kan man fortsette å bruke databasen på vanlig måte, men vi anbefaler ikke at man går i gang med større satsinger som læringsnettverk, nye forbedringsprosjekter, opplæring, osv. der man bruker Extranet.

Brukere, GTT-team og andre relevante aktører vil få informasjon på e-post om dette også.

Hvorfor avvikles Extranet?

Extranet skal avvikles fordi det er en gammel database med lite utviklingsmuligheter, og som mangler flere viktige funksjoner.

Helsedirektoratet får heller ikke support fra utvikler/leverandør lenger.

Databasen har en lite hensiktsmessig tilgangsstruktur. Det gjør det utfordrende å ha god oversikt over hvem som bruker databasen og dette innebærer en sikkerhetsrisiko.

Spørsmål og svar:

Hvordan laster jeg ned data fra Extranet?

Hvert enkelt forbedringsteam må sørge for å laste ned data de ønsker å beholde. Slik laster du ned resultater i form av datatabeller til Excel eller som PDF.

Brukere med tilgang som medlem, dataregistrerer, måleansvarlig og prosjektleder kan laste ned data. Vi anbefaler at teamene sammen avgjør hvem som laster ned dataene og lagrer dem et sted der alle relevante personer har tilgang til det. 

Dersom det er direkte eller indirekte personidentifiserbare opplysninger i fritekstfeltet skal en sørge for at en har grunnlag for videre behandling av disse lokalt, i henhold til GDPR-lovgivningen.

Slik laster du ned resultater samlet for alle forbedringsteam i virksomheten/helseforetaket (pdf).

Slik får du oversikt over Extranet-brukere i din organisasjon (pdf)

Jobber du i Helse Nord og sliter med å laste ned dataene til Excel (xls/xlsx)?

En får feilmelding eller tomt Excel-ark, fordi det er kun en HTML-fil som har fått endret navn, det er ikke en opprettet xls-fil ved nedlasting. Dette er i  henhold til sikkerhetsrutiner i Helse Nord. Vi anbefaler at dere tar kontakt med Helse Nord IKT og hører om de kan hjelpe. Alternativt kan man kopiere ut dataene og lime inn i et Excel-ark manuelt, evt. laste ned i PDF.

Hvilke andre måleverktøy kan jeg bruke?

Helsedirektoratet har laget en oversikt over måleverktøy som vi kjenner til og som kan brukes i lokalt forbedringsarbeid. Her kan du laste ned oversikten.

Dette er ikke en utfyllende liste og vi setter pris på tips om andre løsninger som kan brukes til dette formål. Vi anbefaler at helseforetak og virksomheter i kommunen undersøker hva som er tilgjengelig på markedet og velger et verktøy som passer til sine behov.

Verktøyet LifeQI

Helsedirektoratet har sammen med seks pilotteam testet ut LifeQI. Dette er en løsning som er bygget på Forbedringsmodellen og har moduler som er nyttige i planlegging og gjennomføring av forbedringsprosjekter (driverdiagram, PDSA skjema, osv). Man kan lage både run- og kontrolldiagrammer i LifeQI.

Her kan du lese en erfaringsoppsummering fra LifeQI-piloten.

Hvis jeg har spørsmål rundt dette, hvor henvender jeg meg?

Send en e-post til Extranet@helsedirektoratet.no. Vi hjelper deg! 

Spesielt for GTT-teamene

Hvor skal jeg registrere GTT-resultater når Extranet legges ned?

Avviklingen fører til at rutiner for rapportering av GTT-resultater blir endret.

Fra og med 2020 skal GTT-team rapportere tertialvis ved hjelp av et Excel skjema. 

Skjema for 1. tertial 2020 vil også bli sendt til hvert enkelt GTT-team. I dette Excel-skjemaet skal samme data registreres som på indikatoren "Prosentandel av innleggelser med en pasientskade" i Extranet.

Helsedirektoratet/Norsk Regnesentral bruker disse til å lage kontrolldiagrammer for hvert tertial som tidligere ble laget fra data i Extranet.

Hva er fristen for GTT-rapportering?

Første gangs rapportering via Excel-skjema blir for 1. tertial 2020, og fristen  er 25. september 2020.

Jeg er ansvarlig for GTT-rapportering. Hvem sender jeg skjemaene til?

Rapportering av tertialtall skjer på samme måte som innsending av årsskjema og sendes til gtt@helsedir.no.

Hva skjer med de gamle GTT- dataene i Extranet?

Dersom dere vil beholde disse dataene og grafene, må dere sørge for å laste dem ned.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt:

Extranet@helsedirektoratet.no eller gtt@helsedir.no