Extranet – følg opp egne resultater

Extranet gjør det enkelt å følge utviklingen i forbedringsprosjekter og se om teamene nærmer seg sine målsettinger.

Extranet er et nettbasert dataprogram som hjelper forbedringsteam til å registrere og følge måledataene sine.

Lager tidsserier

Extranet fremstiller data i tidsserier automatisk, beregner median og hjelper teamene til å gjennomføre tester for å påvise eventuell forbedring. På denne måten gjør Extranet det enkelt å følge utviklingen i forbedringsprosjekter og se om teamene nærmer seg sine målsettinger.

Overvåker indikatorer

Extranet brukes av lokale forbedringsteam over hele landet til å registrere og overvåke indikatorer som ligger i de forskjellige tiltakspakkene. Hvert team har sin egen hjemmeside i Extranet der relevante indikatorer ligger tilgjengelig. Etter hvert som teamene plotter data vises resultatene i tidsserier.

Disse resultatene «eies» av teamene selv, og skal brukes til lokalt forbedringsarbeid. Det er viktig at resultatene synliggjøres for de som er involvert i forbedringsarbeidet slik at alle kan følge utviklingen.

Opprett hjemmeside

Alle som er tilknyttet pasientsikkerhetsprogrammet kan bruke Extranet hvis de ønsker det. For å få tilgang ved første opprettelse av team/nytt innsatsområde kan man kontakte sin lokale programleder (hvert sykehus har en programleder som er tilknyttet pasientsikkerhetsprogrammet) eller kontakte pasientsikkerhetsprogrammet ved å sende en e-post til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Det er utarbeidet en veileder til Extranetsom viser hvordan man bruker programmet.

 Se video om hvordan man registrerer seg.

Legg merke til at man må gjøre en innstilling i nettleseren før man kan begynne å registrere seg og ta i bruk Extranet. Se side 6 til 9 i veilederen.