Foto: Stig Marlon Weston

Extranet tilgjengelig også etter 2018

Mange lurer på hva som skjer med Extranet fremover. Det er ingen planer om å avvikle databasen, både Extranet og brukerstøtte blir tilgjengelig fremover.

Extranet er en gratis nettbasert database som er brukt av flere tusen helsepersonell over hele landet. Alle som jobber med å implementere tiltakspakkene til pasientsikkerhetsprogrammet kan bruke databasen. Det er et måleverktøy som er brukt for å registrere anonymisert data på programmets indikatorer.

Extranet fremstiller data i form av tidsserier og hjelper teamene til å identifisere forbedring ved hjelp av relativt enkle statistiske tester. På denne måten gjør Extranet det enkelt å følge utviklingen i forbedringsprosjekter og se om teamene nærmer seg sine målsettinger/hjelper med å identifisere forbedringer.

- Selv om pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 avsluttes i 2018 fortsetter arbeidet med pasientsikkerhet og HMS, sier Anne-Grete Skjellanger, leder av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Hun oppfordrer videre alle til å fortsette det gode målingsarbeidet som gjøres.

- Det er viktig å huske at målinger er den eneste måten for å finne ut om innsatsen vi legger ned har effekt. Uansett hvilket måleverktøy man bruker er det viktig at man har gode rutiner rundt målinger og tolkning av data, sier hun.

Det er hjelp å få

En rekke ressurspersoner fra spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste kan hjelpe deg med målinger og Extranet. Kvalitetsrådgivere, fagutviklingssykepleiere, fagsjefer fra de fleste helseforetak og sentrale ansatte i utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste har deltatt på kurs og webinarer i regi av pasientsikkerhetsprogrammet.

Der har de fått opplæring i indikatorer, datainnsamling, statistisk prosesskontroll som analytisk metode og bruk av Extranet. Hensikten med kursene var å sette lokale ressurspersoner i stand til å kunne veilede forbedringsteam med målinger.

Dersom du trenger hjelp med målinger og Extranet kan du ta kontakt med ressurspersonen fra ditt helseforetak eller utviklingssenter. Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med sekretariatet.

Nytt verktøy testes

Extranet er en eldre plattform med få utviklingsmuligheter. Derfor er det behov for å finne alternativer. Pasientsikkerhetsprogrammet piloterer et nytt måleverktøy, LifeQI, sammen med seks andre team. Målet er å finne ut om det kan være et nyttig verktøy for å følge opp lokalt forbedringsarbeid.

LifeQI inneholder alle de kjente målefunksjonene i Extranet. Det finnes i tillegg flere, nyttige funksjoner som å lage driverdiagrammer og planlegge småskalatesting (PDSA).