Fra rapporten Pasientskader i Norge 2018.

Rekordår for pasientsikkerheten

I 2018 oppstod det en pasientskade ved 11,9 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge, mot 13,7 prosent året før. Dette er det laveste nivået som har vært målt siden GTT-undersøkelsen ble startet opp i 2010.

De hyppigste pasientskadene var legemiddelrelaterte skader, skader knyttet til kirurgi og urinveisinfeksjon.

- Det er svært  gledelig at vi etter flere år med tilnærmet uendret omfang av pasientskader nå ser en tydelig reduksjon i antall pasientskader, sier konstituert avdelingsdirektør Hilde Skredtveit Moen ved avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

- Målsetningen for pasientsikkerhetsprogrammet har vært å redusere omfanget av pasientskader til 10,3 prosent innen 2018,  så det er fortsatt nødvendig å arbeide med å redusere pasientskader, presiserer hun.

Målinger fra 2010 til i dag

Siden 2010 har andelen sykehusopphold med pasientskade i somatiske sykehus i Norge blitt offentliggjort. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke typer skader som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i GTT-undersøkelsen.

- Internasjonale studier viser at rundt halvparten av pasientskader kunne vært forebygget og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge. Derfor er det viktig å videreføre det gode arbeidet som er gjort innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, sier hun.

Gjennomføring av GTT-undersøkelsen skal fortsette slik det er beskrevet i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019–2023.

Les hele artikkelen om fjorårets pasientskade-tall på Helseaktuelt

Mer informasjon på Helseaktuelt

Les innlegg Aldri før tryggere i norske sykehus — men fremdeles langt igjen av helsedirektør Bjørn Guldvog

Les om arbeidet som er gjort innen pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid på Nordlandssykehuset

Pasientskader i Norge i 2018

Du kan lese hele rapporten Pasientskader i Norge 2018 på Helsedirektoratets nettside