(Foto: Stig Marlon Weston)

Målinger i forbedringsarbeid

Målinger er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med forbedringstiltak.

For å vite om en endring fører til en faktisk forbedring, er det avgjørende at vi måler før, under og etter at forbedringstiltakene er iverksatt. Målinger utgjør en svært viktig del av forbedringsmodellen, og er avgjørende for å lykkes med forbedring av praksis.

Hvilke målinger

Målinger trenger ikke å være tidskrevende eller vanskelige. Nøkkelen er å finne det riktige målet slik at vi raskt kan se om tiltakene gir reell forbedring og eventuelt tilpasse disse.

Forbedringsteam som jobber med forbedring bør bruke et balanserende sett med målinger. At målingene er balanserende, innebærer at man etablerer en «familie» av målinger som til sammen gir nok informasjon om hele systemet som skal endres.

Alle tiltakspakker i programmet har et sett med tilhørende målinger. Disse ligger i tiltakspakkedokumentene for hvert innsatsområde.

Hvordan måle

I forbedringsarbeid er det vanlig å benytte statistisk prosesskontroll, (SPC). Data samles inn fortløpende, og registreres som tidsserier i run-diagrammer. Diagrammene kan analyseres ved hjelp av enkle statistiske tester. Slik kan man enkelt og effektivt se om tiltakene fører til reell forbedring.

Extranet

Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr en database, Extranet, for å lette arbeidet med å registrere målinger. Programmets målinger ligger allerede inne slik at det er lett å registrere målingene og få en visuell fremstilling av resultatet. Det er også mulig å legge inn egne, lokale målinger.

Les mer om Extranet