Målinger i tiltakspakkene

Ved å gjennomføre hyppige målinger og overvåke indikatorene beskrevet i tiltakspakkene, kan forbedringsteamene på de enkelte enhetene se om tiltakene blir gjennomført, om de skaper ønsket forbedring og om forbedringen er varig.

For å lykkes med forbedringsarbeid er det avgjørende å sette tydelige og konkrete mål, og måle egen fremgang over tid. Ved å gjennomføre hyppige målinger og overvåke indikatorene beskrevet i tiltakspakkene, kan forbedringsteamene på de enkelte enhetene se om tiltakene blir gjennomført, om de skaper ønsket forbedring og om forbedringen er varig.

I dokumentet i høyre marg kan du lese mer om:

  • Prosessindikatorer og resultatindikatorer
  • Å tallfeste en målsetting
  • Etablere en baseline
  • Å avgjøre om det har vært en forbedring
  • Hvor lenge du skal fortsette å måle etter at du har oppnådd forbedring