(Foto: Stig Marlon Weston)

Slik jobber du med pasientsikkerhetskulturen

En god pasientsikkerhetskultur forutsetter et godt samspill mellom ansatte og ledere, og en felles bevissthet om hva som må på plass for å forhindre unødvendig skade. Les våre råd for å jobbe med kultur.

Pasientsikkerhetskultur består av de holdninger og rutiner ansatte og ledere har, som igjen påvirker behandlingen pasientene og brukere mottar. En god pasientsikkerhetskultur forutsetter et godt samspill mellom ansatte og ledere, og en felles bevissthet om hva som må på plass for å forhindre unødvendig skade. Det handler om å få på plass et system, det vil si rutiner, ressurser og infrastruktur for å redusere risiko for skader og feil.

De to viktigste elementene i pasientsikkerhetskultur er sikkerhets- og teamarbeidsklima.

  • Sikkerhetsklima handler om hvor lett medarbeidere synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt arbeidssted.
  • Teamarbeidsklima handler om medarbeideres opplevelse av støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling.

Helsetjenesten har mange dyktige og engasjerte medarbeidere som gir omsorg og behandling av høy kvalitet, men de sviktes ofte av at systemene de arbeider i ikke tar tilstrekkelig hensyn til risikoen for menneskelig svikt. For å bli sikrere, trenger helsetjenesten en kultur som gjør det lettere for helsepersonell å gjennomføre trygg og god behandling.

Det må samtidig foreligge en forpliktelse til full åpenhet, unnskyldning, støtte og oppreisning for pasienter og familier når skade oppstår. Hvordan virksomheten oppfører seg i slike situasjoner er kritisk for muligheten til å utvikle en kultur preget av åpenhet og læring. Det skal føles trygt både å melde fra om og lære av uønskede hendelser. Oppmerksomhet må rettes mot omstendigheter som bidrar til uønskede hendelser, framfor å fokusere på enkeltpersoner.

Les mer om hvordan du kan arbeide systematisk med pasientsikkerhetskultur i margen til høyre.