(Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet)

Tester ut samordnet kultur/HMS-undersøkelse

1.400 ansatte i helseforetakene skal de kommende månedene teste ut en ny, samordnet undersøkelse av HMS og pasientsikkerhetskultur med 35 spørsmål.

En arbeidsgruppe med representanter fra alle de regionale helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet har jobbet med å se om de kan slå sammen medarbeiderundersøkelse, HMS-undersøkelse og undersøkelse om pasientsikkerhetskultur på helseforetakene. Formålet er å forbedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur.

Se ting i sammenheng

- Med én undersøkelse kan man se ting mer i sammenheng. Vi får også redusert antallet kartlegginger. Vi blir møtt med mye goodwill ute i sykehusene, de har bedt om dette, sier Merete Blokkum ved St. Olavs Hospital. Sammen med Christer Mortensen fra Helse Sør-Øst leder hun arbeidet med å prøve ut den nye undersøkelsen.

Færre spørsmål

De tre tidligere undersøkelsene er redusert fra 119 til 35 spørsmål eller påstander. Vi trenger erfaringer med hvordan dette nye verktøyet virker, og få kvalitetssikret at vi måler de psykologiske begrepene vi ønsker å måle, sier Christer Mortensen.

Pasientsikkerhetsprogrammet hadde undersøkelser om pasientsikkerhetskultur i 2012 og 2014. Da ble medarbeiderne i landets helseforetak spurt om hvor lett de synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt arbeidssted og om deres opplevelse av støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling.

Dette er pilotene

Mortensen forteller at den nye undersøkelsen testes ut på flere enheter på Sykehuset Telemark fra denne uka og på Oslo universitetssykehus. I neste uke starter St Olavs Hospital opp med flere enheter, før Helse Førde og alle helseforetak i nord går i gang på nyåret. Undersøkelsen skal nå alt fra portører til leger, innen ulike områder og funksjoner i helseforetakene.

- Utprøvingen skal også hente inn synspunkter på den nye undersøkelsen, om den oppleves som bedre, mer helhetlig og det er områder som må forbedres. Vi skal snakke med ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte i alle de sykehusene der vi prøver ut undersøkelsen, sier Mortensen.

Veien videre

Piloten skal evalueres, før endelig forslag til ny undersøkelse fremmes for styringsgruppen i pasientsikkerhetsprogrammet i 2017.