Undersøkelse av pasientsikkerhetskultur nyttig for ledere

Forskning viser at ledere og sykehusstyrer spiller en viktig rolle i å forebygge rutinesvikt. Det er derfor viktig for ledere å vite hvordan de ansatte vurderer risiko for pasientskade.

Ledelsen er ikke alltid klar over at pasientene utsettes for risiko. Undersøkelser viser at ledere har mer positive oppfatninger om hvordan pasientsikkerheten ivaretas enn deres underordnede. 

Måling av pasientsikkerhetskultur gir toppledelsen direkte informasjon om  hvordan ansatte opplever at deres behandlingsenhet arbeider med å redusere risiko for pasientskade.

Slike undersøkelser hjelper toppledere med å identifisere enheter hvor ansatte er bekymret for pasientsikkerheten. Resultater fra USA viser at målinger av pasientsikkerhetskultur korrelerer med forekomst av pasientskade.

For å forbedre pasientsikkerhet kreves motivasjon og vilje til å redusere risiko for uønskede hendelser. Helsepersonell som opplever at deres meldinger om uønskede hendelser fører til endringer eller tiltak fra ledelsen, melder i større grad fra om slike hendelser enn de som ikke opplever dette.

Undersøkelser av pasientsikkerhetskulturen i behandlingsenheter over hele landet ble gjennomført i 2012 og 2014. Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 koordinerte undersøkelsen i samarbeid med de regionale helseforetakene.