(Foto: Stig Marlon Weston)

Slik arrangerer du et læringsnettverk

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. Her finner du en manual, en veileder for veiledere og andre verktøy for å arrangere et læringsnettverk.

Både helseforetak og utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i fylkene har gode erfaringer med læringsnettverk som metode for å spre pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder til avdelinger og i kommuner.

Ved å arrangere læringsnettverk bidrar du til at tverrfaglige team av helsepersonell deler erfaringer, får praktisk kompetanse i forbedringsarbeid og øker sjansen for at de skal lykkes med å iverksette kliniske forbedringstiltak i praksis.

Manualen i læringsnettverk inneholder gode ideer og praktiske tips for hvordan du kan arrangere læringsnettverk. Den dekker alle deler av lærinsgnettverket: den viktige forberedelsesfasen, telefonmøtene, samlingene og andre suksessfaktorer som er viktige for at teamene skal lykkes. 

Manualen finner du nederst på siden.

Hvordan bruke manualen

Det vil være nyttig å lese hele manualen før du begynner å planlegger læringsnettverket. Deretter kan den brukes som et praktisk oppslagsverk. Manualen kan også benyttes av team for å skape et overblikk over  hva det innebærer å delta i et læringsnettverk.

Vi håper at manualen oppleves verdifull i arbeidet med læringsnettverk, og ønsker at alle kommentarer og ideer til forbedringer sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no slik at manualen forbedres løpende.

Veileder og verktøy

Under finner du også veileder for veiledere på læringsnettverk, presentasjon fra webinar for utviklingssentrene og verktøy for fasilitering av erfaringsdeling.

Lykke til med læringsnettverkene!