Sentralt venekateter ikon

Forebygging av infeksjon ved SVK

Ved innleggelse av alle typer katetre i blodbanene som perifere og sentrale venekatetre brytes hudbarrieren, og det lages en inngangsport for mikroorganismer. Dette medfører alltid en viss risiko for infeksjoner.

Blodbaneinfeksjoner er en alvorlig komplikasjon med store konsekvenser. Mellom 50-60 prosent av pasientene i intensivenheter har et SVK.

Internasjonale studier har angitt en forekomst av SVK-relaterte infeksjoner til 1,8-5,2 per 1000 kateterdager (1-3). Slike kateterrelaterte infeksjoner kan ha en dødelighet opp mot 18 % (4).

Studier og erfaringer fra andre land om Danmark og Skottland viser at forekomsten av infeksjoner ved SVK kan reduseres betydelig (4-6).

Infeksjoner kan forebygges ved å gjøre en daglig vurdering av om det foreligger indikasjon for alle katetre som er i bruk, samt å fjerne alle unødvendige katetre.

Tiltak for forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter

Tiltak 1- Etterlevelse av kritiske infeksjonsforebyggende faktorer ved innleggelse av SVK

Tiltak 2- Vurder daglig om det foreligger indikasjon for SVK

Hvordan komme i gang?

Skal du i gang med tiltak og registreringer? Les mer om tiltakspakken i høyre marg (nederst om du bruker mobil). Ta kontakt med Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no for veiledning. 

Nasjonal kvalitetsindikator

På nettsidene til Helsedirektoratet kan du se nasjonal kvalitetsindikator som viser andel helsetjenesteassosierte infeksjoner (sykehusinfeksjoner) blant pasienter på sykehus.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.

Referanser

1. O'Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. Aug 9 2002;51(RR-10):1-29. www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5110.pdf
2.National Nosocomial Infections Surveillance Systems (NNIS) System Report Data Summary for January 1992 trough June 2004, ISSUED OCTOBER 2004. Am J Infect Control 2004;32 470 – 85.
3.Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Mayo Clin Proc 2006; 81(9): 1159-1171.
4.Berenholtz SM, Pronovost PJ, Lipset PA, et al. Eliminating catheter-related bloodstream infectio in the intensive care unit. Critical Care Medicine.2004;32:2014-2020.
5.Blot SI, Depuydt P, Annemanns L, et al. Clinical and economic outcomes in critically ill patients with nosocomial catheter-related bloodstream infections. Clin Infect Dis 2005; 41: 1591-1598.
6. Pronovost PJ et al. Sustained reduction in catheter related bloodstream infections in Michigan intensive care units: Observational Study. BMJ 2010; 340: c309