Trykksar

Forebygging av trykksår

Hvorfor forebygging av trykksår

Trykksår (liggesår) bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død.

Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vev som er et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter (1, 2).

Trykksår forekommer hyppig blant pasienter innlagt i sykehus. I følge en europeisk multisenterstudie fikk 18 prosent av pasienter i sykehus trykksår.  En større amerikansk studie viste at 15 prosent av pasienter på sykehus fikk trykksår.

Norske studier viser at mellom 6,7–15 prosent av pasientene får trykksår. Forekomsten er ofte høyere i enkelte pasientgrupper som pasienter med tverrsnittslesjoner, pasienter med hoftebrudd og intensivpasienter.

Tiltakspakke for forebygging av trykksår sykehus og sykehjem

Tiltakene i tiltakspakken vil bidra til å redusere pasientskader ved å forebygge trykksår. 

Tiltakspakken består av følgende tiltak:

 1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem
 2. Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter
 3. Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter
 4. Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter
 5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter
 6. Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak
 7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og overflytting

Du finner hele tiltakspakken med beskrivelser i høyre marg.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.

Referanser

 1. NPUAP & EPUAP. Trykksårforebygging: Retningslinjer for klinisk praksis. Kortutgave. (norsk utgave av EPUAP & NPUAP Pressure ulcer prevention. Quick reference guide.) Norsk oversettelse: Norsk Interessefaggruppe for Sår (NIFS), Trykksårutvalg (leder Bjøro, K.). 2016; Available .http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/norwegian-qrg-jan2016.pdf. Accessed March 22, 2018. 
 2. National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) and European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: NPUAP; 2009.
 3. Vanderwee K. Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of evaluation in clinical practice 2007;13(2):227.
 4. National Pressure Advisory Panel editor. Pressure ulcers in america: prevalence, incidence, and implications for the future. Reston, VA: NPUAP; 2001.
 5. Cardenas DD, Hoffman JM, Kirshblum S, McKinley W. Etiology and incidence of rehospitalization after traumatic spinal cord injury: a multicenter analysis. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation 2004 Nov;85(11):1757-1763.
 6. Baumgarten M, Margolis DJ, Orwig DL, Shardell MD, Hawkes WG, Langenberg P, et al. Pressure ulcers in elderly patients with hip fracture across the continuum of care. J Am Geriatr Soc 2009 May;57(5):863-870.
 7. Baumgarten M, Margolis D, Berlin JA, Strom BL, Garino J, Kagan SH, et al. Risk factors for pressure ulcers among elderly hip fracture patients. Wound Repair & Regeneration 2003 Mar-Apr;11(2):96-103.
 8. Shahin ES, Dassen T, Halfens RJ. Pressure ulcer prevalence in intensive care patients: a cross-sectional study. J Eval Clin Pract 2008 Aug;14(4):563-568.
 9. Bjøro K, Ribu L. Pilotstudie av trykksårprevalens i et norsk sykehus. Sykepleien Forskning 2009;4(4):299-305.
 10. 10.  Bjoro K. The prevalence of pressure sores in a Norwegian Hospital (Prevalensen av trykksaar i et norsk sykehus). Oslo: University of Oslo; 1998.
 11. Bjoro K. [Clinical nursing--pressure sores in 33,000 hospital patients. Interview by Kjell Arne Bakke.]. Tidsskr Sykepl 1997 May 6;85(8):10-17.