Urinveisinfeksjon ikon

Forebygging av urinveisinfeksjoner

Hvorfor forebygging av urinveisinfeksjoner? 

Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner (HAI-UVI) rammer to prosent av pasienten i sykehus og tre prosent av pasientene i sykehjem. 1 Rundt 80 % av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus er kateterrelatert, og redusert bruk av blærekatetre er det viktigste forebyggende tiltaket for å redusere forekomsten av HAI-UVI. 2-5

Studier og erfaringer fra andre land som Danmark og Skottland viser at forekomsten av urinveisinfeksjoner kan reduseres betydelig.  

Tiltakspakke for forebygging av urinveisinfeksjoner

Lærdal sjukehus og Aurland helsetun testet ut en tiltakspakke som bygger på tilsvarende initiativ fra Danmark og som ble justert etter høringsinnspill fra helseforetak og interesseorganisasjoner:

  1. Sikre at kateter legges inn på adekvat indikasjon (2-6)
  2. Vurder daglig behov for alle blærekatetre (2-6)
  3. Systematisk opplæring i lokale retningslinjer for blærekateter for relevant helsepersonell.

Tiltakspakken, inkludert målinger, finner du i margen til høyre.

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med I trygge hender 24/7 dersom du vil vite mer om hvordan du kommer i gang.

Nasjonal kvalitetsindikator

På nettsidene til Helsedirektoratet kan du se oversikt og statistikk på andel helsetjenesteassosierte infeksjoner (sykehusinfeksjoner) blant pasienter på norske sykehus.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.

Referanser   

1. Folkehelseinstituttet (FHI). Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre – våren 2010. Hentet fra http://www.fhi.no/dokumenter/7735378194.pdf den 21.2.13
2. Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Pegues DA, Healthcare Infection Control Practices advisory Committee (HICPAC). Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. HICPAC, 2009
3. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010;50(5):625-663.
4. Lo E, Nicolle L, Classen D et al. Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29 Suppl 1:S41-S50.
5. Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen TE, Matsumoto T, Tambyah PA, Naber KG. European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2008;31 Suppl 1:S68-S78.
6. Chenowth CE, Saint S. Urinary Tract Infections. In: Jarvis WR, editor. Bennett and Brachman's Hospital Infections. Lippincott Williams and Wilkins; 2007:507-516.