Wastetool-liten

Kartlegging av unødig ressursbruk i helsetjenesten

HVA

Kartlegging av unødig ressursbruk i helsetjenesten er en rask og effektiv metode for å raskt gjennomgå uhensiktsmessig ressursforbruk ved for eksempel en korttidsavdeling ved et sykehjem, en sengepost eller poliklinisk avdeling. I løpet av 30-60 minutter er det mulig å identifisere hvilke områder det lønner seg å ha fokus på.

HVORFOR

I Danmark har verktøyet blitt testet på 12 avdelinger fordelt på tre sykehus. I testen kom det frem resultater som viste at mer enn halvparten av sengene var belagt med pasienter som skulle ha vært et annet sted hvis omsorg, behandling og pasientflyt hadde vært optimal. Bruk av verktøyet gjør det mulig å identifisere områder og aktiviteter som kan bidra til økt pasientsikkerhet samtidig som det reduserer kostnader.

HVORDAN

Verktøyet er utformet for å gi nødvendig informasjon, samlet i ett arbeidsskjema. Verktøyet er nyttig for et bredt publikum av virksomhetens ledelse, da det bidrar til å kvalifisere styringsgrunnlaget og dialogen som danner grunnlaget for de mange valgene en virksomhet står ovenfor. Det hjelper spesielt med å identifisere ressurstap på korttidsavdelinger, sengeposter og ved poliklinikker.

Ansattes erfaring fra klinikken har ikke alltid vært systematisk involvert i økonomisk styring og prioritering. Bruk av dette verktøyet må derfor bli sett på som en måte å involvere klinikken, og dermed skape et alternativ til en helhetlig tilnærming.

"Verktøyet er en uvurderlig og svært effektiv metode for å åpne diskusjoner internt i sykehuset om arbeidsflyt og ressursutnyttelse."

"Det er mulig å identifisere et mønster ganske raskt. Man finner lett ut at her har vi noe som vi burde gjort noe med."

Sitat: Sykehusdirektør Jonatan Schloss, Frederiksberg sykehuset, som har bidratt med å utvikle og teste Waste Identification Tool