fengsel

Overdosedødsfall etter fengsel

Personer som er avhengige av opioider har forhøyet risiko for å dø av overdose de fire til seks første ukene etter løslatelse fra fengsel. Som del av Nasjonal overdosestrategi 2014- 2017 har det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 testet ut tiltak for å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Prosjektet er nå overført til Kriminalomsorgen.

Tiltakene som ble testet ut i 2016 var:

  • Innkomstsamtale med helse- og omsorgstjenesten i fengsel
  • Informasjon om overdosefare og livredning
  • Løslatelsessamtale, enten i gruppe eller individuelt
  • «Time i hånden». Konkrete avtaler med helsetjenesten, NAV, kommune og/ eller andre instanser ved løslatelse.

Om tiltakene

Tiltakene ble definert av en ekspertgruppe sammensatt av representanter fra kriminalomsorgen og helsetjenesten. Vi samarbeidet med Kriminalomsorgsdirektoratet. Tiltakene er gjennomført av kriminalomsorgen og helse- og omsorgstjenesten i fengselet.

Ved utarbeidelsen har ekspertgruppen jobbet etter prinsippene om at tiltakene skal:

  • Forebygge overdosedødsfall etter løslatelse
  • Kan gjennomføres i alle norske fengsler
  • Treffer de fleste i risikogruppen og er direkte rettet mot risikogruppen
  • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerte i praksis, ble de testet ut i pilotprosjekt våren 2016. En pilotperiode har en varighet på tre til seks måneder, og avsluttes med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet presenteres.

Pilotprosjektene ble gjennomført ved Bergen fengsel, Hedmark fengsel avd Bruvoll og Trondheim fengsel.

Prosjektet ble høsten 2016 overført til Kriminalomsorgen.