forverret_tilstand

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Forverring i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. Det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endringer/forverring på et tidlig tidspunkt, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses.

Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, kan redusere forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans.

Tiltakene er:

1. Etabler tverrfaglig undervisning og simulering

2. Bruk validert verktøy for observasjon, skåring og respons

3. Gjennomfør sikker muntlig kommunikasjon

4. Tilkall kvalifisert hjelp ved forverret tilstand

5. Involver pasienter og pårørende

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baserer seg på både erfaringskunnskap, andre lands erfaringer og internasjonal forskning. Tiltakene er utarbeidet etter følgende prinsipper:

 • Kan gjennomføres i norsk helsetjeneste, både ved sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • Treffer pasienter som er i risiko for forverret tilstand
 • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Revisjon av tiltakspakkene

Tiltakspakkene ble pilotert i 2016 og det ble avholdt nasjonalt læringsnettverk i 2017. Innholdet ble så justert i april 2018 etter erfaringer og innspill etter læringsnettverket. Endringene er gjort av sekretariatet i samarbeide med ekspertgruppen og andre ressurspersoner fra utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste. De reviderte tiltakspakkene er nå publisert.

Endringene i tiltakspakkene består i hovedsak av:

 • National Early Warning Score ble revidert av Royal College og Physicians i desember 2017 og betegnes nå som NEWS2. Denne er inkludert i tiltakspakken. Hva er endringene eller nytt i NEWS2?
  • Oksygensaturasjon: Det er lagt til en ny skala (skala 2) for bruk hos pasienter med hyperkapnisk respirasjonssvikt (vanligvis KOLS pasienter) som har anbefalt oksygensaturasjon mellom 88-92 %
  • Bevissthet og AVPU skalaen har fått med C for Confusion. Det betyr at nytilkommen forvirring gir tre poeng.
  • NEWS2 > 5 er definert som en trigger for både sepsispasienter og alle andre typer forverring som krever hurtig respons.
  • Diagrammet har et nytt fargevalg, som gjenspeiler det faktum at de opprinnelige rød-gult-grønne farger ikke var ideell for ansatte med rød / grønn fargeblindhet. Se fargekoder i tiltakspakkene.
 • Nye prosessindikatorer 12.02b) og 12.03)

Verktøy

I margen til høyre (nederst på mobil) ligger flere verktøy som enhetene selv kan printe eller sende til trykk. I trygge hender sender ikke ut ferdig ISBAR og NEWS2-materiell.

NEWS2-lommekort i PDF-format kan enhetene selv printe eller sende til trykk. Filen ligger også som redigerbar InDesign-fil som kan tilpasses lokal enhet. Det er også utarbeidet NEWS2 observasjonskurve og ISBAR-kort.

Slik var veien fram til endelige tiltakspakker

For å vite om tiltakene og indikatorene til det nye innsatsområdet fungerte i praksis, ble de testet ut i pilotprosjekter i 2016. En pilotperiode har en varighet på tre til seks måneder, og avsluttes med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet presenteres.

Det ble gjennomført pilotprosjekter ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, Martina Hansens Hospital, Skedsmotun Bo- og behandlingssenter og hjemmetjenesten Skedsmo kommune. I tillegg ble indikatorene testet ut ved Akershus universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Sykehuset Østfold.

Deretter var det nasjonalt læringsnettverk fra februar til oktober 2017. Presentasjonene fra de tre samlingene i læringsnettverket ligger HER.

Prosjektleder er Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no.