111 dager uten trykksår

Ved Kirurgisk avdeling på Bærum sykehus har det gått mer enn 111 dager siden noen fikk trykksår. Dette er svært gledelig da det på denne sengeposten ligger pasienter med høy risiko for å utvikle trykksår.

Kirurgisk sengepost er en stor sengepost med mange pasienter og ansatte, noe som gjør forbedringsarbeid ekstra utfordrende. Sengeposten er så heldig å ha utdannet en egen sårsykepleier som har jobbet målrettet med forbedringsarbeidet og hatt ansvar for implementering av innsatsområdet, sier avdelingssykepleier Liv Marit S. Røisland.

Vestreviken 3
100 dager uten trykksår ved kirurgisk avdeling, Bærum sykehus.

Sengeposten har registrert trykksår i flere år. Utfordringen har vært å forhindre trykksår over en lengre periode. Min erfaring er at personalgruppen har trengt mer kunnskap i klassifisering av trykksår. Derfor har vi hatt dette som tema på fagdager og tirsdagsundervisning i tillegg til daglige påminnelser om risikovurdering på morgenmøtene. De ansatte har vist stort engasjement og vært flinke til å følge opp forebyggende tiltak. De har aktivt brukt meg i veiledning og vurdering av trykksår sier sårsykepleier Anita Olsen.

Takket være en fantastisk innsats fra personalet og vår engasjerte sårsykepleier har vi nå oppnådd så gode resultater. Dette er vi utrolig stolte av sier avdelingssykepleier Liv Marit S. Røisland. 

De gode resultatene markeres med kake. Klinikkdirektør Jardar Hals, avdelingssjef Randi Andreassen, helsefagsjef Kjersti Vanberg og spesialrådgiver i Kvalitetsavdelingen Bente C. Monsen er med og feirer personalet. 

Vestreviken2
100 dager uten trykksår, kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus.

Risikovurdering av pasienter

Et viktig element i arbeidet med å forebygge trykksår er at alle pasienter skal risikovurderes, helst fire timer etter ankomst ved at de stilles tre spørsmål:

  1. Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytning
  2. Har pasienten behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol? 
  3. Vurderer du det som sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen?

Sengeposten har risikovurdering av trykksår som punkt på de elektroniske risikotavlene på samtlige seksjoner. Der er det også mulig å registrere graden av trykksår. Dette foregår under visitten med visittgående lege og sykepleier.

Sengeposten har også egne ressurspersoner på sår som har i oppgave å støtte og veilede sine kollegaer.

Nye madrasser

Bente C. Monsen spesialrådgiver i Kvalitetsavdelingen i Vestre Viken, påpeker at det gjøres en viktig jobb med å redusere trykksår i hele foretaket. Arbeidet med å forebygge trykksår startet i 2013 i regi av Pasientsikkerhetskampanjen og ble videreført i Pasientsikkerhetsprogrammet.

I tillegg til å ha økt fokus på å forebygge trykksår, har gamle madrasser blitt byttet ut med nye trykkfordelende madrasser. Det er også etablert et sentralt system for å leie luftsirkulerende madrasser i de tilfellene hvor det er behov for det, sier Monsen.

Denne saken ble først publisert på Vestre Vikens intranettside.