(Foto: Stig Marlon Weston)

Bakte brød etter endring i medisin

En pasient sto plutselig opp av senga og bakte brød etter en liten endring i medisinen. Legemiddelgjennomgang i Tromsø kommune har gitt fine resultater.

Det siste året har 250 pasienter og brukere på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø fått legemiddelgjennomgang. Kommunen har brukt de fleste tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammets to pakker for riktig legemiddelbruk i sykehjem og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Og erfaringene er gode, forteller farmasøyt Ellen Riksvold.

Bakte brød

- Hjemmetjenesten hadde en veldig dårlig pasient som var sengeliggende mesteparten av tiden. Vi gjorde legemiddelgjennomgang, og bestemte oss for å redusere litt på dosen av en nevrologisk medisin. Da hjemmetjenesten kom til kvinnen noen dager senere, sto hun og bakte brød! Alle var overrasket over at en liten doseendring gjorde så stor forskjell, sier Riksvold.

Ryktet spredte seg, og snart fikk hjemmetjenesten telefoner fra andre i området som også ønsket legemiddelgjennomgang.

Sa fra om smerter

I et annet tilfelle gikk de gjennom medisinene til en beboer på et sykehjem som i liten grad klarte å kommunisere.

- Vi fjernet en beroligende medisin. Vi har selvfølgelig en terskel for å gjøre dette, men bestemte oss for å prøve. Beboeren begynte å bevege seg mer og snakke mer. Det triste var at beboeren da klarte å si fra om smerter som trolig hadde vært der over lengre tid, men som ikke var blitt fanget opp og behandlet, sier farmasøyten.

Nasjonal indikator

Fra 2017 innføres en nasjonal kvalitetsindikator for legemiddelgjennomgang for både sykehjem og hjemmetjeneste. Den vil gjøre det mulig å følge med på hvor stor andel av pasientene det er som får gjennomgått medisinlistene sine. Tromsø har nå innført dette som et fast tiltak.

Kommunen samlet alle sykehjemmene og hjemmetjenestene til læringsnettverk. Noen var litt skeptiske til tidsbruken ved å gjøre legemiddelgjennomgang, men Riksvold sier at alt kvalitetsarbeid tar tid, så det må man bare regne med. Da de ansatte så effektene legemiddelgjennomgangene hadde for pasientene, var gjennomgangstonen: «dette er supert!»

Feil i medisinlistene

I løpet av året har rundt halvparten av sykehjemsbeboerne i Tromsø fått legemiddelgjennomgang, mens 65 brukere i hjemmetjenesten er sjekket. Det vanligste problemet de oppdaget, var legemidler som pasienten ikke trengte. Hos de på sykehjem fant de legemiddelrelaterte problemer ved i gjennomsnitt fire legemidler på lista, mens tallet var fem i hjemmetjenesten. Hos tre av ti beboere på sykehjem og fire av ti brukere i hjemmetjenesten fant de feil i medisinlisten.

Jobber tverrfaglig

Legemiddelgjennomgangen gjennomføres i samarbeid med pasienten, og utføres av tverrfaglige team som består av lege, sykepleier og farmasøyt. Alle yrkesgruppene var fornøyd med ordningen, melder Riksvold.

- Legene sa at det var nyttig å diskutere tverrfaglig, de sitter ofte alene med de medisinske avgjørelsene. Sykepleierne var fornøyd med fokuset på oppfølgning, og ble mer obs på å se etter effekt av medisin og bivirkninger. Flere sa at de hadde fått gode samtaler med pasienten når de brukte kartleggingsskjemaet, sier hun.

- Målet vårt er 100 prosent gjennomgang. Til andre som vil sette i gang, sier jeg bare «gjør det»! Ikke tenk for mye, bare skaff deg erfaringer. Da er det lettere å jobbe videre med det, råder farmasøyten.