Nordlandssykehuset har nytt godt av ildsjeler. De ligger på 80 prosent samstemte legemiddellister, og noen avdelinger har i perioder klart 100 prosent. Her ses representantene for samstemmingsteamene i Bodø. Foto: Nordlandssykehuset

Doblet samstemmingen

Nordlandssykehuset har gått fra 40 prosent samstemte legemiddellister, til 80 prosent. Slik greide de det.

På Nordlandssykehuset har de satset sterkt og bredt på samstemming av legemiddellister. Der er nå alle klinikker med. Og sykehuset har fått flotte resultater etter litt over ett år med samstemming.
- Flere avdelinger har stabile, høye tall, sier overlege Hanne Winge Kvarenes på Nordlandssykehuset. Hun er rådgiver på seksjonen for pasientsikkerhet i Bodø.

100 prosent
På Psykisk helse og rus (PHR) og barnemedisin har de i perioder klart å nå 100 prosent samstemming. Også Hode/bevegelsesavdelingen har flotte resultater. Kvarenes sier at det kanskje er spesielt imponerende at medisinsk avdeling klarer å oppnå resultater rundt 80 prosent på samstemming inn, tross overbelegg og kompliserte pasienter.

- De kirurgiske avdelingene har vært noe vanskelige å få med, men nå er vi i gang også der. Nå skal vi i gang med et prosjekt der kirurgene får drahjelp av farmasøyter for å bedre legemiddeldokumentasjon og samstemmingspraksis. Bruk av medikasjonsmodulen i DIPS blir sentral i dette, og dette vil øke målinger av epikrisekvalitet «på kjøpet», sier hun.

Håpet er at alle klinikker klarer opp mot 100 prosent samstemming innen to år.

Ildsjeler
Kvarenes sier at hun kom til dekket bord i høst etter veldig godt grunnarbeide av overlege Ellinor Haukland.

- Vi har nytt godt av ildsjeler på de ulike avdelingene, som har skjønt at dette er viktig. Vi har hatt mange entusiaster og både fagsjef og medisinsk direktør har hatt sterkt fokus på pasientsikkerhetsarbeid, forklarer hun.

- Det er viktig at pasientsikkerhetsresultater blir etterspurt i styresaker. Om tiltakspakkene ikke følges opp, påpekes det overfor de respektive klinikksjefene, som blir svar skyldige, sier Kvarenes.

Læringsnettverk
Nordlandssykehuset har benyttet læringsnettverk for implementering av tiltakspakken for samstemming av legemiddellister. Utfordringen nå er å få til varige rutiner for opplæring av turnusleger og nyansatte.

- Vi ser også at det kan være lurt at teamene ikke er for små, slik at de ikke blir så sårbare. Da én måleansvarlig brakk ankelen, fikk vi ikke målinger på et halvt år, sier overlegen.

Verdien av kake
Kvarenes er nytilsatt i pasientsikkerhetsseksjonen, men fikk tidlig høre om betydningen av belønning. «Verdien av kake kan ikke overvurderes», er budskapet her ved det regionale kompetansesenteret, sier hun.

Kvarenes sier at de ansatte har god motivasjon for å jobbe med samstemmingen. De ser raskt nytten. Et grundig arbeid med legemiddel-lister kan gi overraskelser hver eneste dag.

- Et godt eksempel er pasienten som kom inn med akutt nyresvikt. Det viste seg at pasienten hadde kjøpt reseptfrie medisiner mot ryggsmerter som var uheldige å kombinere med de øvrige medisinene. Dette kom fram først etter en god legemiddelanamnese, forklarer hun.