Klinikkdirektør Britt Eidsvoll feiret kirurgisk sengepost 1 ved Drammen sykehus med kake etter at de passerte 200 dager uten trykksår. Nå jobber de ansatte videre med mål om 300 dager uten trykksår. (Foto: Vestre Viken HF)

Feiret 200 dager uten trykksår

Kirurgisk sengepost 1 ved Drammen sykehus feiret nylig med kake at de har passert mer enn 200 dager uten trykksår. Se hvordan de klarte det.

De ansatte på kirurgisk sengepost 1 har gjort en flott innsats. Tidligere hadde de vanligvis trykksår hver 2. til 3. måned. Nå har de jobbet engasjert med tiltakspakken til pasientsikkerhetsprogrammet og passert 200 dager uten trykksår.

Det førte til at klinikkdirektør Britt Eidsvoll ved Drammen sykehus dukket opp med kake. Dette har sengeposten jobbet med:

Risikovurdering

Alle pasienter på sengeposten skal risikovurderes for trykksår fire timer etter ankomst ved at det stilles tre spørsmål:

1. Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytning?

2. Har pasienten behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol?

3. Vurderer du det som sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen?

Ser etter rød hud

- Alle risikopasienter følges opp daglig, noe som gjør at vi fanger opp og forebygger potensielle trykksår. Man måler dessuten antall dager mellom hvert nye trykksår. Det er svært viktig å oppdage trykksår i kategori 1, som kun er rød hud. Dersom rød hud oppdages tidlig, og det blir iverksatt tiltak, kan man unngå at pasienten får sår, forklarer avdelingssykepleier Gunn Kjersti Westerlund i en sak på intranettet til Vestre Viken HF.

Nye madrasser

I tillegg viser Westerlund til engasjementet til de ansatte, fokus på trykksår gjennom pulsmøtene og arbeidet med kontinuerlig forbedring i avdelingen som viktige punkter. Sykehuset har byttet ut gamle madrasser med nye trykkfordelende madrasser. Det er også etablert et sentralt system for å leie luftsirkulerende madrasser.

Nå satser de ansatte på å passere 300 dager uten trykksår.