Nordlandssykehuset i Bodø bruker simulering for å trene på å få pasienten raskt "dør-til-nål" etter hjerneslag. På bildet ses lege Hilde Karen Ofte, overlege Grete Bakkejord, radiograf Sunniva Drage, radiograf Pål Bakklund og sykepleier Nina Sjåmo. (Foto: Ida Bakke, Nordlandssykehuset)

Halverte «dør-til-nål» for slagpasienter

Ved Nordlandssykehuset har de klart å få ned tiden fra ankomst til trombolyse for slagpasienter fra median 53 minutter til 25,5 minutter. Les hvordan de har fått det til.

Lørdag er verdens hjerneslagdag. Samtidig går Helsedirektoratets store hjerneslagkampanje i gang. Målet er at flere kjenner igjen symptomene på hjerneslag så pasienten kommer raskt til sykehus.

Nordlandssykehuset er blant sykehusene som har gode forbedringer å vise til innen slagbehandling. Legene ved slagenheten der gikk i 2013 gjennom tidsbruken internt på sykehuset fra pasienten ankom og til trombolyse og fant at det tok for lang tid før behandling startet.

- Medianen var på 53 minutter «dør-til-nål». Legene ønsket å korte ned tidsbruken, blant annet ved å gi trombolyse på CT-laben istedenfor å trille pasienten opp til slagenheten i 4. etasje, forteller prosjektleder og lege i spesialisering Ida Bakke.

Flere til trombolyse

De ønsket også at andelen pasienter som fikk denne behandlingen, skulle økes. Samtidig kom pasientsikkerhetsprogrammet med tiltakspakken for behandling av hjerneslag. Nordlandssykehuset hadde kontakt med andre slagenheter og utvekslet erfaringer.

Dermed satte de i gang prosjekt slagalarm ved Nordlandssykehuset.

- Vi jobbet tverrfaglig med å diskutere hva vi kunne forbedre, vi hadde internundervisning, quiz om slag og laget informasjon i lommeformat, sier Bakke.

Småskalatesting

Bakke har tatt forbedringsagent-utdannelsen gjennom pasientsikkerhetsprogrammet og brukte metodikken for å lage en systematisk, strømlinjeformet prosess. De startet med småskalatesting av forslag.

- Vi testet å gi trombolysen på CT-laben på noen få pasienter først. Vi gjorde oss erfaringer som at vi måtte ha infusjonspumpen stående klar. Men det fungerte fint, og trombolyse på CT-laben ble fast praksis, forteller Bakke.

Laget topp 3-liste

Prosjektgruppa kjørte veldig på å presentere resultater underveis. De laget topp 3-liste over raskest til trombolyse, med navn på personalet som hadde vært involvert. Etter fem tilfeller av «dør-til-nål» på under 30 minutter, feiret de med kake. Rekorden deres er 12 minutter «dør-til-nål».

De nasjonale tallene fra hjerneslagregisteret 2015 viser at Nordlandssykehuset Bodø har forbedret seg og at Bodø er det nest raskeste sykehuset i landet på trombolyse i disse tallene.

- De ansatte ble veldig motivert av å se hvordan medianen på «dør-til-nål» beveget seg nedover, samtidig som de også så resultatene blant pasientene. Mange ble helt bra igjen etter hjerneslaget, sier hun.

Bruker simulering

Slagenheten har også begynt med teamtrening med simulering, slik som traumeteam gjør. Tanken er at alle i teamet kan påvirke tiden det tar «dør-til-nål», så alle må samarbeide godt.

Tiltakspakken hjalp også avdelingen til å få kunnskap om andre prosedyrer.

Avdelingen trodde at de var gode på svelgetest før pasienten skal begynne å spise. Der skåret de under målet. Bakke sier at de ser at de har et forbedringspotensiale og vil jobbe målrettet med de interne prosedyrene.

HER finner du plakat og flyer om innsatsområdet behandling av hjerneslag.

Finn flaskehalsene

Prosjektlederen gir følgende råd til andre som vil jobbe med tiltakspakken og forbedringer på slagenheten: jobb tverrfaglig, snakk med andre avdelinger, la ansatte være med på å påvirke prosessen og finn ut hvor flaskehalsene er. Vis fram resultatene underveis og gi belønninger.

Må komme inn raskt etter hjerneslaget

Prosjektet har også hatt som målsetning å øke andelen slagpasienter som får trombolysebehandling til over 20 prosent, fra 11 prosent. Slagenheten har nådd målet. Men skal de komme enda høyere opp i andel, er de avhengig av at flere pasienter og pårørende kjenner igjen symptomene på slag raskt og ringer 113. Tar det tid, kan behandlingsmuligheter som trombolyse og/eller trombektomi ikke lenger være virkningsfull.

- Vi håper at hjerneslagkampanjen får flere pasienter raskt inn til behandling. Tid er viktig for å få et godt behandlingsresultat, sier Bakke.