Her bestemmer beboerne maten selv

I Østre Toten jobbes det målrettet og strukturert med en rekke forbedringstiltak for beboere. Blant annet får de velge maten sin selv.

De siste årene har Fjellvoll bo- og servicesenter jobbet systematisk med en rekke forbedringstiltak, som legemiddelgjennomganger, fallforebygging, forebygging av underernæring og deltakelse på regionale læringsnettverk i Oppland.

Senteret i Østre Toten kommune består av 24 heldøgnsbemannede omsorgsboliger, 18 sykehjemsplasser for personer med demens, og en dagaktivitetsavdeling.

- For oss er det viktig å gjøre det vi kan for å forebygge skader. Å jobbe målrettet og systematisk med forbedringstiltak gjør oss trygge på at vi klarer å fange opp mange flere tidlige tegn enn før, sier Iren Engh, avdelingsleder ved Fjellvoll bo- og servicesenter.

I det daglige gjennomfører de tavlemøter for å sikre at fokuset på risikovurderinger og forebygging av pasientskade opprettholdes.

Godt arbeid med pasientsikkerhet er utbredt i Østre Toten kommune. Også Balke bo- og servicesenter i samme kommune jobber med «tidlig oppdagelse av forverret tilstand».

Brukermedvirkning på kjøkkenet motvirker underernæring

Bo- og servicesenteret har et eget kjøkken der maten tilberedes. Personalet setter seg sammen med beboerne under serveringen, og menyen er bestemt på bakgrunn av innspill fra beboere, pårørende og ansatte. Det er også anledning for de pårørende å kjøpe seg et måltid og spise sammen med sine.

- Dette er et miljøbehandlingstiltak som fører til økt kvalitet på maten, bedre matopplevelse og bidrar til å forebygge underernæring blant beboerne. Å være med på å bestemme menyen er viktig for matlysten, sier Engh.

Underernæring blant eldre er en utfordring på mange norske eldresentre og sykehjem. På Fjellvoll bo- og servicesenter følger de opp problematikken gjennom jevnlige møter mellom faglederne der ernæring settes på agendaen. Senteret kartlegger ernæringsstatus ved innkomst, og har månedlig oppfølging med vektkontroll og utregning av kroppsmasseindeks på alle pasienter. Dersom en pasient beveger seg inn i risikosonen for underernæring, så følges dette opp med individuell ernæringsplan og næringsrik kost.

Sykkeltur ved Fjellvoll bo- og servicesenter
Sykkeltur

 Systematisk forbedringsarbeid gir resultater

 Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 mener resultatene fra Fjellvoll er gledelige og til inspirasjon for andre institusjoner og enheter. Hun understreker viktigheten av å jobbe strukturert og systematisk for å oppnå varig forbedring.

 - Fjellvoll bo- og servicesenter har gjort en fantastisk innsats, og jeg er sikker på at dette fører til store forbedringer for mange pasienter. Det at de jobber systematisk og strukturert med tiltakene er viktig for at forbedringene er varige, og det er det tydelig at Fjellvoll gjør, sier Skjellanger.

Fjellvoll bo- og servicesenter har flere baller i luften. For å involvere de pårørende og bedre samhandlingen mellom ansatte, pårørende og frivillige arbeides det også med disse tiltakene:

  • Implementering av personsentrert omsorg i demensavdelinger
  • Uteområde med sansehage. Dyr og uteaktiviteter brukes i behandlingen
  • Godt samarbeid med lokalmiljøet og frivilligheten
  • Innovasjonsprosjektet TRØKK 3.0 med fokus på digital kommunikasjon