(Foto: Sør-Fron kommune)

Legemiddelgjennomgang satt i system i Sør-Fron kommune

Etter deltakelse på læringsnettverk gjennomfører Sør-Fron kommune systematisk legemiddelgjennomgang på alle i institusjon årlig eller oftere. Resultatet er økt fokus, faglige vurderinger og fjerning av medisiner som ikke lenger er aktuelle.

Legemiddelgjennomgang på alle pasienter

Sør-Fron kommune gjennomførte lenge årskontroll på pasienter i institusjon, tilsvarende legemiddelgjennomgang (LMG). Etter deltakelse på læringsnettverk i regi av pasientsikkerhetsprogrammet i 2015, har kommunen gjennomført legemiddelgjennomgang på alle i institusjon årlig eller oftere. Fra januar 2016 og frem til nå er det utført LMG på cirka 177 pasienter på korttidsavdelingen og institusjon.

- Jeg er tjenesteleder for hjemmetjenesten og korttidsavdelingen og ser bare positive erfaringer fra læringsnettverk som dette. Det har vært veldig nyttig for å lykkes med implementering, sier Marit Vestad Førlandsås.

Samarbeid på tvers

Førlandsås forteller at legemiddelgjennomgang er satt i system på tvers av tjenestene. I dag gjennomfører alle med avtale med helse- og omsorgstjenesten legemiddelgjennomgang. I tillegg har fastlegene, hjemmetjenesten og psykisk helse faste samarbeidsmøter annenhver uke.

- Vi startet med multidose i 2016. Alle de inntil 80 personene som hadde avtale med helse- og omsorgstjenesten fikk da en legemiddelgjennomgang. Vi har en avtale med fastlegene om at de sender en elektronisk melding om gjennomført LMG, og det registreres også i pasientens tiltaksplan og i Iplos, slik at dato for neste LMG kan fastsettes umiddelbart, sier Førlandsås. 

Gode resultater

Sør-Fron er en kommune med rundt 3200 innbyggere i Oppland fylke. Kommunen har et legekontor med fire fastleger og en turnuslege, 24 omsorgsboliger, 14 trygdeboliger og Sørheim omsorgssenter som består av korttidsrehabiliteringsplasser, demensplasser og langtidsplasser. 

Kommunen ser mange positive følger av økt fokus på legemiddelgjennomgang. Først og fremst åpner det for økte faglige vurderinger og man får fjernet medisiner som ikke lenger er aktuelle og i bruk. Indikasjoner for medisinbruk er også lagt inn på flere enn før.

- Legemiddelgjennomgang gir tettere samarbeid mellom fastlege og helse- og omsorgstjenesten. Vi mener vi lykkes fordi vi har dyktige, stabile fastleger og helsepersonell som kjenner pasientene godt og gjør viktige observasjoner, påpeker Førlandsås.   

Godt implementerte tiltak

Legemiddelgjennomgang er godt implementert og fungerer bra i det daglige i kommunen. Førlandsås forteller at alle sykepleiere ble orientert ved oppstart, og det ble laget mal for oppsett i pleieplanene. 

- Dette har ført til bedre dokumentasjon i Iplos og pleieplan, og det har gitt bedre kommunikasjon med fastlegene. Ved endringer blir medisinlistene samstemt og levert ut til pasienten, avslutter Førlandsås.

Sør-Fron - Sørheim omsorgssenter