Kirurgen 2 ved Drammen sykehus kunne nylig feire 100 dager uten trykksår. (Foto: Anita Schjøth)

Slik passerte de 100 dager uten trykksår

Kirurgen 2 ved Drammen sykehus har funnet sin suksessoppskrift basert på tiltakspakken. Nylig passerte de 100 dager uten trykksår.

På sengeposten i Vestre Viken HF har de mange karpasienter som er svært utsatt for trykksår. De ansatte har derfor gjort en stor innsats med tiltakspakken Forebygging av trykksår som nå har resultert i 100 trykksårfrie dager. Det førte nylig til feiring på kirurgen 2 i Drammen.

Avdelingssykepleier Anita Schjøth forteller til intranettet til helseforetaket at de har jobbet for at alle pasienter skal risikovurderes helst fire timer etter ankomst. Det stilles tre spørsmål:

1. Har pasienten trykksår ved innleggelse/overflytning?

2. Har pasienten behov for hjelp til å endre stilling i seng eller stol?

3. Vurderer du det som sannsynlig at pasienten kan få trykksår under innleggelsen?

- Alle risikopasienter følges opp daglig, noe som gjør at vi fanger opp og forebygger potensielle trykksår, forteller hun.

Sengeposten har satset mye på å oppdage trykksår i kategori 1, som kun er rød hud.

- Dersom rød hud oppdages tidlig, og det blir iverksatt tiltak, kan man unngå at pasienten får sår, sier Schjøth.

(Gjengitt fra intranettet til Vestre Viken HF)