Nordisk forbedringsagentutdannelse er for deg som vil lede ambisiøse forbedringsprosjekter i helsetjenesten. Illustrasjonsbilde: Mostphoto.

Nordisk forbedringsagent-utdannelse i 2020

Vil du sette i gang og lede ambisiøse forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Nå kan du melde deg på et nytt kull med forbedringsagenter. Det starter opp i mars 2020.

Nordisk forbedringsagentutdannelse gir kompetanse i å drive og lede effektivt forbedringsarbeid i helsetjenesten. Utdanningen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, I trygge hender 24-7, og Dansk Selskab for Patiensikkerhed.

Her vil du lære hvordan du setter i gang og leder forbedringsarbeid som kan føre til vedvarende forbedringer til det beste for pasient og pårørende. I løpet av utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt i egen virksomhet.

Utdannelsen vil gi kompetanse i:

  • Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
  • Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid
  • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
  • Metodisk prøve ut endringer i liten skala
  • Metoder for å implementere og spre forbedringer
  • Kriterier for å sikre vedvarende forbedring

Deltakerne vil motta veiledning underveis.

Hvem kan melde seg på?

Utdannelsen er først og fremst rettet mot klinikere som arbeider i klinisk praksis.

Klinisk forbedringsarbeid

Alle som deltar skal ha et klinisk forbedringsarbeid som de skal jobbe med i løpet av perioden. Dette må ta utgangspunkt i et reelt problem på egen arbeidsplass og være godkjent av nærmeste leder. Les mer om hva som er et egnet forbedringsprosjekt i høyre marg (nederst på siden med mobil).

Datoer for samlingene

  • 1. samling 3. - 5. mars 2020 København
  • 2. samling 23.- 24. juni 2020 Oslo
  • 3. samling 17.- 18. november 2020 København

I tillegg kommer innleveringer og videokonferanser. Første innlevering og videokonferanse er i januar. Det er forventet at deltager kan jobbe med prosjektet i løpet av arbeidstiden. Estimert behov er ca. 4-6 timer per uke, men det kan være behov for mer tid i hektiske perioder.

Kostnad, søknad og søknadsfrist

Utdanningen koster 35.000 danske kroner.

Søknadsfrist: 21. oktober 2019.

Søknad skal sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no Merk søknad med "Nordisk forbedringsagentutdanning".

Det er lurt å sende søknaden via de regionale helseforetakene og utviklingssentrene i fylkene. Søkere vil få beskjed om tildeling av plass i begynnelsen av november. Prosjektskisse/søknad ligger i høyremenyen (nederst på mobil).

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no , tlf.nr +47 452 87 959.