Presentasjoner læringsnettverk trygg utskrivning

Her er presentasjonene som ble holdt på læringsnettverket for trygg utskrivning.

I høyre marg finner du presentasjoner holdt på læringsnettverkene for trygg utskrivning. Fem team fra psykisk helse, fire team fra korttidsavdelinger på sykehjem og sju fra somatikk deltok. Samling 2 ble holdt 18. januar 2018 i Stjørdal.