Innsatsområdet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» skal videreføres som nasjonale faglige råd. Nå kan du være med på å gi innspill i høringen.

Satsing på tiltak for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand

Innsatsområdet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» skal videreføres som nasjonale faglige råd. Nå kan du være med på å gi innspill i høringen.

Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 ble det etablert 16 innsatsområder med totalt 21 tiltakspakker. Målet med disse var å bidra til å redusere pasientskader gjennom konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder. Ved programmets slutt i 2018 ble det anbefalt at relevante tiltakspakker skulle bli en del av Helsedirektoratets normerende produkt.

– Arbeidet med implementering av innsatsområdene pågår i helse- og omsorgstjenesten, og det har vært viktig for oss å oppdatere tiltakspakkene slik at de fortsatt er relevante i arbeidet med å redusere pasientskader. Tiltakspakkene må både være enkle, tilgjengelige digitalt og de må være faglig oppdatert. Vi vil derfor revidere og gjøre flere av tiltakspakkene om til nasjonale faglige råd, sier Johnny Advocaat-Vedvik, direktør for avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Videreføring og oppfølging av eksisterende satsinger i regi av I trygge hender 24-7 er ett av tiltakene i den nasjonale handlingsplanen for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023).

Helsedirektoratet har i første omgang begynt med innsatsområdet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Gjennom det siste året har prosjektet vært organisert med prosjektgruppe, styringsgruppe, intern og ekstern referansegruppe som har jobbet med temaet, og det er blant annet foretatt en kunnskapsgjennomgang. I 2020 vil flere innsatsområder bli omgjort til nasjonale faglige råd. 

– Målet med dette arbeidet er å videreføre innsatsområdene som det jobbes med i helse- og omsorgstjenesten og at fagområdene blir bedre koordinert. Det er viktig at det gode pasientsikkerhetsarbeidet som er påbegynt i helsetjenesten fortsetter, sier Anne Kristin Ihle Melby, seniorrådgiver i avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet og ansvarlig for prosjektet.

De nasjonale faglige rådene for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand skal publiseres i løpet av våren 2020. Utkastet er nå sendt på høring, og det er mulig å sende innspill innen 1. april 2020. Les mer på Helsedirektoratets nettsider.