Hvordan kan du bli bedre rustet til å involvere brukere på ulike nivåer i helsetjenesten? Foto: Stig Marlon Weston

Opptak av webinar om brukermedvirkning

Vil du vite mer om hvordan du kan bli bedre rustet til å involvere brukere på ulike nivåer i helsetjenesten? Synes du samvalg er viktig og vil bli inspirert til hvordan få det til i praksis? Og hva vil det egentlig si at pasienter, brukere og pårørende samarbeider med helsepersonell i selve utviklingen av tjenestene?

Gikk du glipp av webinaret "Brukermedvirkning og pasientsikkerhet" den 29. oktober? Her kan du se opptak:


I podcasten SyktFrisk kan du høre episoden "Godt samvalg". 
Her blir det diskutert og svart på ulike spørsmål med bakgrunn i både pasienterfaring og kunnskap fra forskning og praksis om samvalg.

***
Om Webinaret

Frem mot Pasientsikkerhetskonferansen 2020 gjennomfører I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet flere webinarer om brikkene i verktøyet Snakk om forbedring: https://snakkomforbedring.no

På dette webinaret tar vi for oss selve kjernen i verktøyet Snakk om forbedring: Brukermedvirkning.

Først får du høre Line Eikenes Langsholt snakke om brukermedvirkning på systemnivå og hva det betyr for det individuelle tilbudet. Kim Fangen jobber på en brukerstyrt poliklinikk og vil besvare spørsmålet hvordan kan vi, pasientene, ta aktiv del i egne behandlingsforløp på tjenestenivå?
Til sist vil Simone Kienlin ta for seg temaet Samvalg – hva det vil si, hvorfor det er viktig og hvordan involvere pasienter i beslutninger om egen helse?

Ta med deg kaffekoppen og notatblokka, og benytt anledning til å bli inspirert sammen med mange andre! Det vil være mulighet for å stille spørsmål i chat.

Innledere:

  • Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet med lang erfaring som brukerrepresentant i helse og omsorgsfeltet.
     
  • Kim Fangen, erfaringskonsulent medisinsk poliklinikk (HIV og ME) SSHF Kristiansand Prosjektleder i kvalitet og moderniserings SSHF Brukerkonsulent UiA, Institutt for helse- og sykepleievitenskap.
     
  • Simone Kienlin, spesialrådgiver i samvalg ved Helse Sør-Øst RHF og Ph. D student ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.


Takk til Torunn Wibe fra USHT Oslo for verdifulle bidrag i utviklingen av programmet.

Ordstyrer:

  • Kari Annette Os, seniorrådgiver, avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet