Extranet er stengt ned

Fra 14. september 2020 er ikke databasen Extranet tilgjengelig lenger.

Brukere og ressurspersoner har tidligere blitt informert om å hente ut dataene sine før avvikling, slik at disse kan brukes i forbedringsarbeid fremover. Les mer her

GTT-team skal fortsette å rapportere tertialvis ved hjelp av et Excel-skjema som har bli sendt til hvert enkelt av teamene. Førstegangs- rapportering via Excel-skjema blir for 1. tertial 2020, og fristen er 25. september 2020.

Har du spørsmål? Send e-post til Extranet@helsedirektoratet.no